Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach. Pracowałeś za granicą? Należy ci się międzynarodowa emerytura. Po ilu latach pracy można przejść na emeryturę w różnych krajach Europy?

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii występuje podział na Wiek emerytalny Retirement age oraz wiek emerytalny uprawniający do emerytury państwowej State Pension age. Retirement age wynosił 65 lat dla kobiet i mężczyzn, ale granica ta została zniesiona. Wszyscy mogą pracować tak długo jak chcą, chyba że pracodawca wprowadzi i odpowiednio uzasadni przymusowy wiek emerytalny.

Reforma emerytalna objęła wszystkie osoby, które skończyły 65 lat 6 kwietnia 2016 r. lub później. Mogą one ubiegać się o Podstawową państwową emeryturę State Pension lub kontynuować pracę. Brytyjski urząd sugeruje, aby zapytać pracodawcę o bardziej elastyczne godziny pracy lub pracę w mniejszym wymiarze godzin.

Aby przejść na emeryturę w Wielkiej Brytanii, trzeba przez co najmniej 10 lat pracować i mieć opłacane składki na ubezpieczenie społeczne NI. Lata odprowadzania składek nie muszą następować bezpośrednio po sobie.

Dla osób, które nie mają 10-letniego stażu pracy, ale pracowały na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Szwajcarii lub w innych krajach, z którymi Wielka Brytania podpisała umowy o koordynacji świadczeń, lata pracy się sumują.

O emeryturę mogą ubiegać się osoby, które:

– pracowały i zarabiały powyżej 162 GBP tygodniowo lub były samozatrudnione i opłacały składki na ubezpieczenie społeczne NI

– pobierały zasiłek, np. z tytułu bezrobocia, choroby lub dla rodzica bądź opiekuna

– płaciły dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne