Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach. Pracowałeś za granicą? Należy ci się międzynarodowa emerytura. Po ilu latach pracy można przejść na emeryturę w różnych krajach Europy?

Szwajcaria

W Szwajcarii wiek emerytalny wynosi 65 lat dla mężczyzn oraz 64 lata dla kobiet. Na wysokość emerytury wpływ mają: średni dochód oraz liczba lat, w których odprowadzana była składka emerytalna. Do dochodu wliczane są świadczenia z tytułu wychowywania dzieci i opieki nad nimi.

W przypadku pełnego okresu opłacania składek przysługuje prawo do pełnej emerytury. Pełne świadczenie emerytalne może dostać osoba, która odprowadzała składki przez tyle samo lat co przeciętny pracownik z jej rocznika.
Wypłata emerytury może zostać przyspieszona o rok lub dwa, co powoduje jej zmniejszenie odpowiednio o 6,8 % lub 13,6%.
Przejście na emeryturę można odroczyć do pięciu lat, dzięki czemu jej wysokość wzrasta o 5,2 – 31,5 %, w zależności od tego, ile miesięcy zwlekało się z przejściem na emeryturę.