Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach. Pracowałeś za granicą? Należy ci się międzynarodowa emerytura. Po ilu latach pracy można przejść na emeryturę w różnych krajach Europy?

Szwecja

Prawo do szwedzkiej emerytury przysługuje osobom, które zamieszkały w Szwecji lub podjęły pracę w tym kraju. Na emeryturę można przejść między 61. a 67. rokiem życia, a za każdy rok zwłoki z przejściem na emeryturę, począwszy od 61. roku życia, wartość emerytury rośnie o ok. 9%.

W Szwecji występują cztery rodzaje powszechnej emerytury:

  • emerytura dochodowa
  • emerytura premiowa
  • emerytura gwarantowana
  • emerytura uzupełniającaEmerytura gwarantowana to świadczenia emerytalne przysługujące osobom w najgorszej sytuacji materialnej. Aby ją pobierać, trzeba mieć ukończone 65 lat. Pełna emerytura gwarantowana przysługuje osobom, które mieszkały w Szwecji przez 40 lat – od 25. do 65. urodzin.

    Oprócz emerytury powszechnej większość emerytów pobiera dodatkową emeryturę pracowniczą. Liczni emeryci wypłacają także środki z prywatnych ubezpieczeń emerytalnych. W przypadku Polaków ubiegających się o szwedzką emeryturę, w obliczenia jej wysokości uwzględnia się okresy zamieszkania i ubezpieczenia w Szwecji, m.in. okresy opłacania składek.