Jaka emerytura częściowa? Nadal można ją otrzymać?

Przepisy wprowadzające emeryturę częściową weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Udowodnienie długiego stażu ubezpieczeniowego (kobiety 35 lat, mężczyźni 40 lat) uprawniało do przejścia na emeryturę częściową przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Emerytura częściowa nie oznaczała rezygnacji z pracy, a pozwala na pobieranie świadczenia emerytalnego w pełnej wysokości. Możliwość nabycia prawa do tego świadczenia przewidziana została