Sprawdź czy należy Ci się zwrot pieniędzy z nadpłaconego podatku!

W marcu oprócz waloryzacji emeryci i renciści dostaną dodatkowo od 100 do 300 zł brutto. To dlatego, że wzrosła kwota wolna od podatku i ZUS musi oddać pieniądze nadpłacone z podatku. Mimo że kwota wzrosła, to seniorzy co miesiąc płacili zaliczkę na podatek, tak jakby obowiązywały poprzednie stawki. >>Emerytura dla matek z 4 dzieci. Mama