Komu należy się renta wyrównawcza i na jak długo?

Rentę wyrównawczą otrzymuje osoba, która traci całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, np. na skutek wypadku przy pracy. Wysokość renty wyrównawczej oblicza się biorąc pod uwagę wszystkie dochody uzyskiwane przez poszkodowanego przed wypadkiem, a więc także okresowe premie czy pieniądze z umów cywilnoprawnych. Pracownik może próbować uzyskać od pracodawcy rentę wyrównawczą, powołując się na