Wniosek o przeliczenie wysokości emerytury

Wysokość naszej emerytury może ulec zmianie - nie jest ona obliczana bowiem raz na zawsze. Jeżeli po dniu, od którego przyznano nam emeryturę a podlegamy ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość świadczenia może ulec ponownemu ustaleniu. Powiększa się ją wówczas o kwotę wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury