Aż 23 tysiące wniosków wpłynęło do ZUS z prośbą o wznowienie postępowania ws. przeliczenia emerytury dla kobiet z rocznika 1953 – podał rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w marcu o niekonstytucyjności przepisu dotyczącego wcześniejszych emerytur dla kobiet z rocznika 1953. Chodzi o to jak obliczano podstawę emerytury powszechnej kobiet urodzonych w tym roku a pobierających wcześniejszą emeryturę – była pomniejszona o świadczenia, które kobiety pobrały przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Do 23 kwietnia przyjmowano wnioski o wznowienie postępowania. Do ZUS wpłynęło 23,5 tys. skarg i 169 skarg do sądu. ZUS rozpoznaje wnioski zgodnie z wyrokiem TK; w blisko 800 wydano już decyzje, w blisko 400 przypadkach ma ona pozytywny skutek finansowy. Średnio świadczenie emerytalne wzrosło w tych przypadkach o 547,53 zł, najwięcej o 1752,47 zł, najmniej o 7,36 zł.