Praca Na Emeryturze Logo

Co się stanie z moim kontem IKE po śmierci?

Redaktor
1 kwietnia 2021

Podczas zakładania IKE, możemy wskazać osobę lub osoby, którym wypłacone będą środki w przypadku naszej śmierci. Co się stanie z moim kontem IKE po śmierci? W sytuacji, w której nie wyznaczymy takich osób, środki z IKE przypadają spadkobiercom. Gdy IKE jest prowadzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe środki będą przekazane najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Osoba, która jest uprawniona do otrzymania spadku, może przekazać pieniądze do pracowniczego programu emerytalnego, do własnego IKE lub je po prostu wypłacić. I w jednym i drugim przypadku środki te są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych, jak i z podatku od spadków i darowizn.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Przy IKE działają także Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Pozwalają one korzystać z ulg podatkowych. W IKZE zastosowano mechanizm, który pozwala na odliczenie wpłaty od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W momencie wycofywania środków po przejściu na emeryturę oszczędzający zapłaci zryczałtowany podatek od przychodu w wysokości 10%.

>>>Jak dostać emeryturę wyższą o 10 procent dzięki waloryzacji składek?<<<

Wypłata oszczędności, które udało się zgromadzić na IKZE następuje po uzyskaniu przez oszczędzającego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Limit roczny wpłat na IKZE jest niższy niż w IKE. W 2021 r. na IKZE maksymalnie można wpłacić 6 310,80 zł. Ci, którzy są na samozatrudnieniu mogą wpłacić na IKZE maksymalnie 9 466,20 zł.

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *