Praca Na Emeryturze Logo

Co wlicza się do stażu emerytalnego służb mundurowych?

Redaktor
10 czerwca 2021

Co wlicza się do stażu emerytalnego służb mundurowych? Najważniejsze czynniki, wpływające na staż emerytalny to:

  • służby w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, 
  • jeżeli funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej lub w Służbie Więziennej,
  • zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej i nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
  • służby w Urzędzie Ochrony Państwa, w Policji Państwowej i Milicji Obywatelskiej, służby w Służbie Ochrony Kolei, 
  • czynna służba w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

>>>Jak przejść na emeryturę - krok po kroku. NASZ PORADNIK<<<

Do stażu emerytalnego nie zalicza się natomiast okres, kiedy w momencie pełnienia służby w organach bezpieczeństwa, dana osoba popełniła wykroczenie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości lub naruszające dobro osobiste obywatela.

W jaki sposób obliczyć wysokość emerytury policjanta?

Wysokość świadczenia emerytalnego w służbach mundurowych obliczana jest na podstawie średniego wynagrodzenia z 10 lat służby następujących po sobie. Policjant sam decyduje, jaki okres wziąć pod uwagę. Jeśli jednak się na to nie zdecyduje to podstawę wymiaru emerytury będzie stanowić średnia z 10 lat poprzedzających rok zakończenia służby.

Czytaj także

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *