Praca Na Emeryturze Logo

Czy każdy otrzyma taką samą emeryturę?

Redaktor
24 lipca 2021

Czy każdy otrzyma taką samą emeryturę? Według członków rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sytuacja, w której niemal każdy świadczeniobiorca otrzymuje taką sama emeryturę lub rentę jest nieunikniona.

W ocenie ZUS-u większość przyszłych emerytów nie będzie w stanie zgromadzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych kapitału, który pozwoli na wypłacenie im jakiegokolwiek świadczenia wyższego niż ustawowe minimum. Przez to coraz częściej mówi się o emeryturze obywatelskiej, czyli świadczenia wypłacanego niezależnie od stanu środków w systemie ubezpieczeń społecznych.

>>> Czy dorabiając można stracić emeryturę? Kogo i jakie obowiązują limity? <<<

Duża część ekonomistów w Polsce jest zdecydowanie przeciwna takiemu rozwiązaniu. Uważają, że przeprowadzenie tego typu rewolucji emerytalnej byłoby błędem.

Podczas panelu ekonomistów w lutym większość opowiedziała się za tezą, że dobrą odpowiedzią na wyzwania związane ze starzeniem się obywateli byłoby zastąpienie funkcjonującego systemu emerytalnego, różniącego świadczenia w zależności od odprowadzonych składek, systemem, który zapewniałby równe świadczenia dla wszystkich emerytów i opartym wyłącznie na podatkach powszechnych.

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *