Praca Na Emeryturze Logo

Czym jest okres składkowy i nieskładkowy?

Michał Zagozdon
17 maja 2021

Czym jest okres składkowy i nieskładkowy? Okresem składkowym nazywają się lata pracy do emerytury, przez które dana osoba opłacała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składki z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Zaliczają się do niego nie tylko lata spędzone w pracy, ale także te na służbie wojskowej, wykorzystane w ramach urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, jak i okres przepracowany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast w okresie nieskładkowym nie są płacone świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych. W jego skład wchodzi czas pobierania zasiłku chorobowego, rehabilitacyjnego, powypadkowego, a także liczba dni wykorzystanych w ramach urlopu bezpłatnego. Co istotne, w przypadku lat pracy do emerytury, tabele nie uwzględniają danej osoby, jako uprawnionej do pobierania funduszy w przypadku, kiedy okres nieskładkowy przekracza więcej niż 1/3 całego stażu pracy.

>>> Czy dorabiając można stracić emeryturę? Kogo i jakie obowiązują limity? <<<

Każdorazowo wszystkie okresy składkowe oraz nieskładkowe należy udokumentować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za pomocą odpowiednich zaświadczeń oraz świadectw pracy z byłych firm.

Osoby, które są zatrudnione na umowie o pracę, mogą być spokojne o swoją emeryturę, ponieważ pracodawca w ich przypadku ma obowiązek odprowadzać składki do ZUS-u. Z kolei w przypadku popularnej umowy zlecenie, sytuacja może być zupełnie inna.

Osoby studiujące oraz inne, których sytuacja nie zmusza pracodawcy do odprowadzania w ich imieniu składek na ubezpieczenie społeczne, niestety, nie muszą liczyć się z tym, że przepracowany w tej formie okres nie wlicza się w lata pracy do świadczenia emerytalnego. Tabela znajdująca się na witrynie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych szczegółowo określa, w jakich sytuacjach osobom zatrudnionym na danej umowie przysługuje prawo do pobierania emerytury.

Czytaj także

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *