Praca Na Emeryturze Logo

Dla kogo jest ubezpieczenie emerytalne?

Michał Zagozdon
7 maja 2021

Dla kogo jest ubezpieczenie emerytalne? Ubezpieczenie emerytalne zawiera się w ubezpieczeniu społecznym. Dzięki niemu mamy środki na emeryturę. Każdy kto opłaca składkę ubezpieczenia emerytalnego, zapewnia sobie dochód w razie zaprzestania pracy zawodowej, która jest wynikiem osiągnięcia wieku emerytalnego. Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu podlegają:

  • - osoby zatrudnione na etatach,
  • - osoby pracujące na umowie zlecenia albo innej umowie o świadczenie usług,
  • - osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • - przedsiębiorcy,
  • - członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
  • - osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium,
  • - żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę,
  • - osoby, które aktualnie przebywają na urlopie wychowawczym.

>>> Jak obliczyć emeryturę dla pracującego na dwóch etatach?<<<

Ile wynosi składka na ubezpieczenie emerytalne?

19,52% wynagrodzenia – tyle wynosi wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne. Wartość składki jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych i wyrażona jest w formie stopy procentowej. Im większą posiadamy pensję, tym więcej pracodawca odprowadza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy mają możliwość zadeklarować składki od najniższej podstawy, czyli sztywnego wskaźnika zależnego od przeciętnego wynagrodzenia, które jest ogłaszane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *