Praca Na Emeryturze Logo

Do kiedy obowiązuje prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego?

Redaktor
21 marca 2021

Rodzicom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rząd z racji wprowadzenia lockdownu i zdalnej nauki dla wszystkich uczniów przedłużył możliwość pobierania tego świadczenia. Okres na jaki przysługiwał zasiłek opiekuńczy był już kilkukrotne przedłużony. Prawo do pobierania tego świadczenia wydłużono o dwa kolejne tygodnie tj. od 15 marca do 28 marca.

Czytaj >>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik <<<

Dzięki Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19 zasiłki opiekuńcze będą nadal wypłacane. Dodatkowe świadczenia objęły ponad 1 mln 340 tys. Spraw na kwotę ok. 1 mld zł.

Komu należy się dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Świadczenie będzie funkcjonowało na dotychczasowych zasadach. Korzystać z niego mogą rodzice dzieci w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły bądź klubu dziecięcego z powodu pandemii wywołanej COVID-19. Przysługuje on również gdy placówki nie będą w stanie zapewnić opieki z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z COVID-19.

Dodatkowo świadczenie przysługuje:

  • ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • rodzicom osób do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Czytaj też >>>  Do kiedy obowiązuje prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego? <<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *