Praca Na Emeryturze Logo

Dodatki emerytalne dla deportowanych i represjonowanych

Redaktor
9 czerwca 2021

Jakie są dodatki emerytalne dla deportowanych i represjonowanych? Na jakie dodatkowe świadczenie mogą liczyć kombatanci.

Dodatki emerytalne dla deportowanych i represjonowanych

Osoba, która była represjonowana może złożyć wniosek (wraz z dokumentami potwierdzającymi rodzaj i okres represji) o pieniężne świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Wysokość takiego świadczenia pieniężnego zależy od liczby pełnych miesięcy pracy przymusowej. Przysługuje za każdy miesiąc przymusowej pracy (6 miesięcy). Nie więcej jednak niż za okres 20 miesięcy pracy. Co roku świadczenie pieniężne osób deportowanych jest podwyższane.

>>> Czy dorabiając można stracić emeryturę? Kogo i jakie obowiązują limity? <<<

Ryczałt energetyczny

Emeryci, którzy posiadają status kombatanta, a także wdowcy i wdowy po kombatantach mogą otrzymać ryczałt energetyczny. Wysokość takiego świadczenia ogłaszana jest w formie komunikatu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Taki komunikat jest publikowany w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Nowa kwota wspomnianego ryczałtu obowiązuje od 1 marca każdego kolejnego roku. W tym roku kwota ryczałtu energetycznego wynosi 179,81 złotych.

>>> Czy dorabiając można stracić emeryturę? Kogo i jakie obowiązują limity? <<<

Trzynasta i czternasta emerytura

13 i 14. emerytura to uzupełnienie podstawowych świadczeń otrzymywanych przez emerytów. Wartość obu tych dodatkowych emerytur jest równa wysokości aktualnej najniższej emerytury. Wszyscy emeryci są tego beneficjentami niezależnie od wysokości dochodów. Inaczej sytuacja wygląda z popularną „czternastką”. Przysługuje ona emerytom, których świadczenia nie przekraczają 2400 złotych brutto. Wypłacana będzie ona tylko raz, w tym roku.

Czytaj także

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *