Praca Na Emeryturze Logo

Dorabianie do emerytury i renty 2018 - o czym trzeba pamiętać?

Redaktor
6 czerwca 2018

Ograniczenie w dorabianiu do emerytury czy renty nie dotyczy wszystkich. O limitach muszą pamiętać tylko renciści i wcześniejsi emeryci, czyli ci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Na to, czy zostanie zawieszone czy zmniejszona emerytura, ma wpływ nasz przychód ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.Trzeba zawsze powiadomić ZUS o wysokości osiąganego przychodu. Każdy emeryt lub rencista, który ma dodatkowe źródło przychodu musi zatem sprawdzać górne granice, do których może dorabiać bez konsekwencji. Te limity zmieniają się co kwartał. Od 1 czerwca obowiązują następujące limity:

 • jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3 235,99 zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,
 • uzyskanie przychodów w granicach od 3 235,99 zł do 6009,69 zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia,
 • przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6009,69 zł miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym miesiącu.

Wpływ na zmianę progów dodatkowych przychodów dla świadczeniobiorców ma aktualizowana wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Limity przychodów dla trzeciego kwartału bieżącego roku ustala się w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia z pierwszego kwartału 2018 r., które wyniosło 4 622,84 zł.

70 proc. tej kwoty stanowi limit, od którego ZUS zmniejsza świadczenie, a 130 proc. to kwota graniczna powyżej której, emerytura lub renta jest zawieszona.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Od 1 czerwca kwota dodatkowego przychodu wzrasta dla niej do 3 235,99 zł, ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.

Kto zachowa pełne świadczenie bez względu na przychody?

ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również dla renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach. Dotyczy to również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Jakie świadczenia może zmniejszyć lub zawiesić ZUS?

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić:

 • emeryturę,
 • emeryturę pomostową,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:
  • wypadkiem przy pracy,
  • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,
  • chorobą zawodową.
 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym,
  rentę rodzinną.

Jaka waloryzacja emerytury w 2019? TABELA. WYLICZENIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *