13. EMERYTURA 2019. Ile dostanie każdy emeryt i rencista? Kiedy będą pierwsze wypłaty 13 emerytury? Ile pieniędzy na rękę? Świadczenia “Emerytura plus” będą ustalane z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Ustawa przewiduje, że jako tzw. 13 emeryturę w tym roku emeryci i renciści otrzymają jednorazowo 1100 zł brutto (888,25 zł netto).

Emeryci i renciści nie muszą składać wniosku o wypłatę świadczenia. 13 emerytura będzie wypłacone wraz z majową emeryturą lub rentą (część świadczenie może otrzymać w kwietniu, ponieważ 1 maja, który jest terminem wypłaty niektórych świadczeń, to dzień wolny od pracy). Niektóre świadczenia rolnicze są wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy “Emeryturę plus” otrzymają w czerwcu.

>>>Przed emeryturą chcemy pracować jak najdłużej<<<

“Emerytura plus” ma być wypłacone osobom pobierającym:

  • emerytury i renty w systemie powszechnym
  • emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe
  • świadczenia i zasiłki przedemerytalne
  • renty socjalne
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
  • renty inwalidów wojennych i wojskowych

Tzw. 13 emeryturę otrzymają też osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).