Praca Na Emeryturze Logo

Emerytury 2019. Waloryzacja od 1 marca. Sprawdź ile dostaniesz?

Redaktor
17 lutego 2019

Ile wyniesie waloryzacja emerytur od 1 marca 2019? Zmodyfikowana waloryzacja obowiązuje od 1 marca 2019. Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł. Najniższe świadczenia podniesione zostaną do 1100 oraz 825 zł (w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Wskaźnik waloryzacji w 2019 wynosi 102,86 procent. Waloryzacja jest po to, by siła nabywcza emerytur i rent się nie kurczyła, a jej wskaźnik to dostosowanie wysokości świadczeń do bieżących warunków ekonomicznych. Jest też pokłosiem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który powiększa się dodatkowo o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Do ustalenia wskaźnika waloryzacji w 2019 r. został przyjęty średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 roku na poziomie 101,8 proc. Z kolei ogłoszony przez Prezesa GUS 11 lutego realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. wyniósł 5,3 proc.

>>Praca na emeryturze. Jak pobierać emeryturę i dorabiać?<<<

Tegoroczna waloryzacja jest wyjątkowa. Zakłada minimalną podwyżkę świadczeń na poziomie 70 zł brutto. Taka podwyżka emerytury będzie jednak zagwarantowana dla osób, które mają odpowiedni staż ubezpieczeniowy w ZUS. Dla kobiet ten okres to 20 lat, a dla mężczyzn - 25 lat. Pobierający emeryturę minimalną od 1 marca otrzymają 1100 zł brutto (wcześniej 1029,80 zł).

Waloryzacją są objęte nie tylko emerytury i renty, ale również wszystkie te świadczenia, do których prawo powstało do 28 lutego 2019 roku. Oto one...

Od 1 marca najniższe emerytury i renty z tytułu:

  • Z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne zostają podwyższone z 1029,80 zł do 1100 zł.
  • Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie natomiast z 772,35 zł do 825 zł.
  • Świadczenie przedemerytalne z kwoty 1070,99 zł wzrośnie do kwoty 1140,99 zł, czyli o gwarantowane ustawowo 70 zł.
  • Dodatek pielęgnacyjny z 215,84 zł wzrośnie do 222,01 zł. Tak samo zmieni się dodatek za tajne nauczanie.
  • Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego, całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji z 323,76 zł wzrośnie o 9,26 zł.
  • Dodatek dla sieroty zupełnej rośnie z 405,67 zł do 417,27 zł.

Matczyne emerytury. Dla matek, które urodziły 4 lub więcej dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *