Praca Na Emeryturze Logo

Emeryt pracuje na umowę zlecenie. Składki ZUS od umowy zlecenia

Redaktor
30 czerwca 2018

Jeżeli umowa zlecenie jest jedyną formą zatrudnienia emeryta, to z tytułu jej wykonywania podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Jeśli emeryt jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub gdy ma w umowie o pracę zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, to nie będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Obowiązkowe będzie tylko opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast jeśli emeryt zawarł umowę cywilnoprawną z własnym pracodawcą bądź wykonuje w ramach takiej umowy pracę na jego rzecz, to wyłączenie go nie dotyczy i będzie objęty obowiązkowo tymi ubezpieczeniami.

Uwaga! Jeśli emeryt wykonuje kilka umów zleceń, to oskładkowane powinny być wszystkie z nich dopóki ich łączna wartość nie będzie równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Jaka jest wysokość składek na umowie zlecenie

Składki od umowy o zlecenie wynoszą odpowiednio:

  • na ubezpieczenie emerytalne 19,52 proc. kwoty, od której zleceniodawca oblicza składkę (składkę finansuje w równych częściach zleceniodawca i zleceniobiorca - po 9,76 proc.),
  • na ubezpieczenia rentowe 8 proc. (1,5 proc. finansuje zleceniobiorca, a 6,5 proc. zleceniodawca),
  • na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45 proc. (składkę finansuje w całości zleceniobiorca, o ile przystąpi do tego ubezpieczenia),
  • na ubezpieczenie wypadkowe wysokość składki jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka i wynosi od 0,40 proc. do 3,60 proc. (składkę finansuje w całości zleceniodawca),
  • na ubezpieczenie zdrowotne 9 proc. (składkę finansuje w całości zleceniobiorca).

Jak podwyższyć sobie emeryturę dorabiając?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *