Praca Na Emeryturze Logo

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o emeryturę pomostową?

Michał Zagozdon
5 maja 2021

Gdzie i kiedy powinno się złożyć wniosek o emeryturę pomostową? O emeryturę pomostową wniosek można złożyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pisemnie lub ustnie do protokołu);
  • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Wszystkie dokumenty dotyczące emerytury pomostowej należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia pomostowego lub przewidywaną datą przejścia na emeryturę. W sytuacji kiedy wniosek zostanie złożony wcześniej, ZUS zadecyduje o odmowie przyznania emerytury pomostowej z racji warunków, które nie zostały dopełnione.

>>> Czy dorabiając można stracić emeryturę? Kogo i jakie obowiązują limity? <<<

W przypadku kiedy wniosek zostanie złożony w ciągu kilku miesięcy po spełnieniu wymogów emerytalnych, prawo do świadczenia będzie ustalane od miesiąca kiedy wniosek został złożony.

Po sprawdzeniu wniosku i wszystkich dokumentów ZUS wyda decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności, niezbędnych do wydania decyzji.

Oczywiście od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można się odwołać. Można zrobić to bezpłatnie. Odwołanie wnoszone jest do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Należy tego dokonać poprzez jednostkę organizacyjną ZUS, która wydała decyzję w terminie miesiąca od dnia wydania decyzji.

Czytaj także

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *