Ile będą wynosić dodatki po waloryzacji rent i emerytur?

– dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie (222,01 zł) wzrośnie o 7,19 zł;

– dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji (333,02 zł) wzrośnie o 10,78 zł;

– dodatek dla sierot zupełnych (417,27 zł) wzrośnie o 13,51 zł;

– dodatek kombatancki (222,01 zł) wzrośnie o 7,19 zł.