Praca Na Emeryturze Logo

Ile może dorobić emeryt i rencista? Limity zarobków od 1 grudnia

Redaktor
9 grudnia 2018

Od 1 grudnia 2018 r. zmieniły się kwoty limitów, które obowiązują dorabiających emerytów - dotyczy tych, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów, które obowiązują od 1 grudnia 2018 rok.

>>>Jak wypełnić wniosek o emeryturę krok po kroku<<<

Emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Emeryci na wcześniejszych emeryturach oraz renciści muszą jednak pamiętać, do jakiej wysokości przychodu mogą dorobić, by ZUS nie zmniejszył ani nie zawiesił wypłaty ich świadczenia. Wysokość tych kwot wpływa na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia i zmienia się aż 4 razy w roku: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Zmniejszenie świadczenia następuje po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a zawieszenia po przekroczeniu 130 proc.

>>Nowe kwoty limitów dla emerytów i rencistów<<<

Limity dorabiania dla emerytów oraz rencistów zawsze ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłasza prezes GUS. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 13 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2018 r. wyniosło 4.580,20 zł

To oznacza, że od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. emeryci i renciści muszą liczyć się z tym, że dotychczasowe kwoty zostaną zmienione. Zawieszeniu ulega świadczenie, jeśli świadczeniobiorca zarobił powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 grudnia 2018 roku do 28 lutego 2019 roku emeryci i renciście mogą mogli dorobić miesięcznie:

  • do 3.206,10 zł – nie ma wówczas zmniejszenia świadczenia,
  • od 3.206,10 zł do 5.954,30 zł – świadczenie zostaje zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • jeśli emeryt lub rencista zarobi więcej niż 5.954,30 zł brutto wówczas ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Bez ograniczeń mogą także dorabiać także osoby, które osiągają przychód z takiej pracy, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym, czyli na przykład na umowy zlecenia czy o dzieło.

>> Sprawdź czy nie stracisz prawa do emerytury <<<

ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia bez względu na wysokość osiąganego przychodu emerytom, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej.

>>Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować. PORADNIK<<<

Pełna wysokość gwarantowana jest również w przypadku renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Prawo do renty socjalnej

Od 1 grudnia wzrosła też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Teraz wynosi ona 3.206,10 zł. Prawo do renty socjalnej jest zawieszane, gdy kwota przychodu przekracza 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.

Jak zwiększyć swoją emeryturę? PORADNIK. KROK PO KROKU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *