Praca Na Emeryturze Logo

Ile można dorobić do emerytury nie tracąc świadczenia? LIMITY

Redaktor
30 maja 2019

Jakie są ograniczenie dla pobierających wcześniejsze emerytury w dorabianiu? Znamy nowe limity dodatkowych przychodów, od których ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Limity dodatkowych zarobków od których ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia nie dotyczą wszystkich świadczeniobiorców.

Ograniczenia przychodów obowiązują tylko rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny). Nowe progi wchodzą w życie 1 czerwca i obowiązują do 31 sierpnia.

Jakie limity od 1 czerwca do 31 sierpnia

Kwota dodatkowego przychodu emerytów i rencistów, która od 1 czerwca spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia, to 3 465,70 zł. Gdy dodatkowe zarobki nie przewyższają tej sumy, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Drugi próg wynosi 6 436,30 zł i po jego przekroczeniu emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje.

>>>Jak przejść na emeryturę. PORADNIK KROK PO KROKU<<<

Maksymalne kwoty zmniejszenia świadczenia zmieniają się wraz z waloryzacją emerytur i rent. Od 1 marca 2019 roku wynoszą:

  • 599,04 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 449,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 509,22 zł – renta rodzinna dla jednej osoby. Jeśli jest kilka osób uprawnionych do renty rodzinnej, to jest ona zmniejszana proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób .
Przeciętne wynagrodzenie za pracę

Zmiana limitów dodatkowych przychodów wynika z aktualizacji wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Limity dla nadchodzącego okresu ustala się w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia z I kwartału 2019 r., które wyniosło  4 950,94 zł. 70% tej kwoty stanowi limit od którego ZUS zmniejsza świadczenie, a 130% to kwota graniczna dla zawieszenia.

W przypadku renty socjalnej od 1 czerwca kwota dodatkowego przychodu wzrasta dla niej do 3 465,70 zł, ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.

Jakie są wyjątki

ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu przez emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Pełna wysokość gwarantowana jest również w przypadku prawa do emerytury częściowej, dla renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Nowe progi wchodzą w życie 1 czerwca i obowiązują do 31 sierpnia.

Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? PORADNIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *