Przy dorabianiu gdy emeryt ma świadczenie przedemerytalne jest maksymalna kwota przychodu, po którego przekroczeniu świadczenie jest zmniejszane. Obecnie to 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym termin waloryzacji (obecnie  1146,30 zł brutto).

Dopiero gdy zarobimy więcej, ZUS świadczenie nam obniża. UWAGA – nie może wypłacać nam mniej niż kwota gwarantowana – to 570,50 zł brutto. Dopiero gdy miesięczny przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli tzw. kwotę graniczną (obecnie to 3209,60 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia.

Rozliczać się z ZUS z tych dorobionych pieniędzy można miesięcznie lub rocznie. Gdy wybierzesz drugie rozwiązanie – dopuszczalna roczna kwota przychodu to 13.755,60 zł brutto. Gdy przekroczymy ten limit, świadczenie zostanie obniżone. Świadczenie przedemerytalne zostanie wstrzymane, gdy w ciągu roku nasz przychód przekroczy 38.515,20 zł brutto.

Jak przejść na emeryturę. KROK PO KROKU. PORADNIK