Praca Na Emeryturze Logo

Ile można dorobić na emeryturze nie tracąc świadczenia?

Redaktor
30 czerwca 2018

Zmniejszenie emerytury lub renty następuje zawsze w wypadku przekroczenia przez nas o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zawieszeniu ulega emerytura, jeśli zarobimy powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 czerwca o 31 sierpnia 2018 r. kwota przychodu emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. wynosi 3236,00 zł (od 1 marca do 31 maja było to 3161,70 zł miesięcznie);
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. wynosi 6009,70 zł (od 1 marca do 31 maja było to 5871,70 zł miesięcznie).

Jakie są zalety dodatkowej pracy?

  • Prowadzimy dalej aktywny tryb życia,
  • możemy realizować swoje pasje i zainteresowania łącząc z zarabianiem,
  • mamy nadal stały kontakt z ludźmi - jesteśmy przez to nadal uspołecznieni,
  • mamy dodatkowy dochód do niskiej - zwykle - emerytury.

>>>Jak przejść na emeryturę? Krok po kroku. PORADNIK<<<


Emeryci i dodatkowe zatrudnienie

Emeryt, czyli osoba mająca ustalone prawo do emerytury, ma możliwość skorzystania z dodatkowego zatrudnienia. Podejmowanie pracy jest częste dlatego, że świadczenia emerytalne w Polsce nie są wysokie. Najczęściej emeryci zatrudniają się na podstawie umowy o pracę i zlecenia. Czasami decydują się na podjęcie pozarolniczej działalności, aby nie być uzależnionym od pracodawcy. Jednak należy pamiętać, że dochody które będą uzyskiwać mogą wpłynąć na wysokość świadczenia otrzymywanego z ZUS.

Jakie są ograniczenia w dorabianiu?

Prawo do emerytury, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zmniejszenie wysokości świadczenie emerytalnego powoduje osiągnięcie przychodu w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia.

Kiedy nie ma ograniczeń w dorabianiu?

Do przychodów mających wpływ na zawieszanie prawa do świadczeń emerytalnych nie wlicza się przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. uzyskiwanych z tytułu darowizn i zapomóg, umowy o dzieło, praw autorskich i patentowych, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali, chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej.

Gdy prawo do emerytury powstało w ciągu roku, przy ustalaniu przychodu, który podlega rozliczeniu, nie uwzględnia się przychodu uzyskanego z tytułu pracy wykonywanej przed ustaleniem prawa do świadczenia, nawet jeśli jego wypłata nastąpiła wówczas, gdy prawo do tego świadczenia już przysługiwało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *