Praca Na Emeryturze Logo

Ile można dorobić na emeryturze nie tracąc świadczenia?

Redaktor
30 czerwca 2018

Zmniejszenie emerytury lub renty następuje zawsze w wypadku przekroczenia przez nas o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zawieszeniu ulega emerytura, jeśli zarobimy powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 czerwca o 31 sierpnia 2018 r. kwota przychodu emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. wynosi 3236,00 zł (od 1 marca do 31 maja było to 3161,70 zł miesięcznie);
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. wynosi 6009,70 zł (od 1 marca do 31 maja było to 5871,70 zł miesięcznie).

Jakie są zalety dodatkowej pracy?

  • Prowadzimy dalej aktywny tryb życia,
  • możemy realizować swoje pasje i zainteresowania łącząc z zarabianiem,
  • mamy nadal stały kontakt z ludźmi - jesteśmy przez to nadal uspołecznieni,
  • mamy dodatkowy dochód do niskiej - zwykle - emerytury.

>>>Jak przejść na emeryturę? Krok po kroku. PORADNIK<<<


Emeryci i dodatkowe zatrudnienie

Emeryt, czyli osoba mająca ustalone prawo do emerytury, ma możliwość skorzystania z dodatkowego zatrudnienia. Podejmowanie pracy jest częste dlatego, że świadczenia emerytalne w Polsce nie są wysokie. Najczęściej emeryci zatrudniają się na podstawie umowy o pracę i zlecenia. Czasami decydują się na podjęcie pozarolniczej działalności, aby nie być uzależnionym od pracodawcy. Jednak należy pamiętać, że dochody które będą uzyskiwać mogą wpłynąć na wysokość świadczenia otrzymywanego z ZUS.

Jakie są ograniczenia w dorabianiu?

Prawo do emerytury, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zmniejszenie wysokości świadczenie emerytalnego powoduje osiągnięcie przychodu w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia.

Kiedy nie ma ograniczeń w dorabianiu?

Do przychodów mających wpływ na zawieszanie prawa do świadczeń emerytalnych nie wlicza się przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. uzyskiwanych z tytułu darowizn i zapomóg, umowy o dzieło, praw autorskich i patentowych, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali, chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej.

Gdy prawo do emerytury powstało w ciągu roku, przy ustalaniu przychodu, który podlega rozliczeniu, nie uwzględnia się przychodu uzyskanego z tytułu pracy wykonywanej przed ustaleniem prawa do świadczenia, nawet jeśli jego wypłata nastąpiła wówczas, gdy prawo do tego świadczenia już przysługiwało.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *