Praca Na Emeryturze Logo

Jak funkcjonują Indywidualne Konta Emerytalne?

Redaktor
31 marca 2021

Z powodu reformy OFE rząd rekomenduje przejście na Indywidualne Konta Emerytalne. Wchodzą one w skład trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. Obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, IKE będzie jednym z dwóch dostępnych wariantów po likwidacji OFE. Jak funkcjonują Indywidualne Konta Emerytalne?

By rozpocząć oszczędzanie z IKE trzeba mieć ukończone 16 lat. Osoby w przedziale wiekowym 16-18 lat mogą dokonywać wpłat tylko w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochód z tytułu umowy o pracę. Ograniczenia te nie tyczą się osób starszych, które wpłat mogą dokonywać dowolnie. Jedyne o czym trzeba pamiętać to, że jest ustalony roczny limit wpłat na IKE – w roku 2021 wynosi 15 777 zł.

Prowadzenie IKE

Oszczędzający może mieć tylko jedno konto IKE. Nie można go współdzielić np. ze współmałżonkiem. Indywidualne Konto Emerytalne mogą prowadzić:
- towarzystwa ubezpieczeniowe,
- dobrowolne fundusze emerytalne,
- banki,
- towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
- podmioty prowadzące działalność maklerską.

Najprostszy wariant zarządzania prezentują banki – w formie rachunków oszczędnościowych. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych pieniądze odkładają w różnych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo. Z kolei IKE, które prowadzą domy maklerskie pozwalają na inwestowanie w papiery wartościowe. Indywidualne Konta Emerytalne prowadzone przez ubezpieczycieli przybierają formę umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

>>> Jak obliczyć emeryturę dla pracującego na dwóch etatach? <<<

Dokonanie wyboru podmiotu prowadzącego IKE jest indywidualne. Po podjęciu decyzji o podpisaniu umowy, należy będzie także podpisać specjalne oświadczenie, w którym określimy, czy jest to nasze pierwsze IKE, czy też może posiadamy już taki rachunek i chcemy dokonać transferu środków na nowe IKE. Transfer pieniędzy między Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi jest jak najbardziej możliwy. Pamiętać należy, że w danym momencie można mieć tylko jedno konto IKE.

Dodatkowe oświadczenie o niewypłaceniu środków z IKE obowiązuje dla osób, które ukończyły 55 lat.

Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? PORADNIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *