Praca Na Emeryturze Logo

Jak obliczyć podatek od swojej emerytury?

Redaktor
24 marca 2021

By obliczyć podatek od emerytury należy od miesięcznej kwoty brutto odjąć zaliczkę na podatek PIT, pomniejszając ją o 1/12 rocznej kwoty pomniejszającej podatek oraz składki zdrowotnej. Podatek wynosi 17 proc., a  składka na ubezpieczenie zdrowotne 9 proc., gdzie jedynie 7,75 proc. jest odliczane od podatku. Dobrym sposobem na policzenie wysokości emerytury jest także powszechnie dostępny kalkulator emerytalny.

Dla kogo jest przewidziana ulga w PIT?

  • ulgi na dzieci dla osób wychowujących niepełnoletnie dzieci uczące się i studiujące poniżej 25. roku życia. Ulga przysługuje także rodzicom wychowującym dzieci, które dostają zasiłek pielęgnacyjny,
  • ulgi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych lub opiekujących się niepełnosprawnym; wspomaga utrzymywanie niepełnosprawnych w związku z wydatkami na fizjoterapię i wydatkami na życie codzienne
  • ulgi na darowizny przysługujące osobom, które przekazały darowiznę na cele użytku publicznego (np. cele charytatywno-opiekuńcze, ulga dla krwiodawców czy cele kultu religijnego).

Emeryci mają prawo starać się o ulgi: mieszkaniową, termomodernizacyjną, internetową, ulgi na zasadzie praw nabytych czy ulgi za wyszkolenie uczniów.

Waloryzacja świadczeń emerytalnych

Co roku emerytury są waloryzowane 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu wartości świadczenia oraz podstawy emerytury przez wskaźnik waloryzacji. Uwzględnia ona m.in. dynamikę zmian cen towarów oraz usług w poprzednim roku. W 2021 roku świadczenia emerytalne zwiększą się o 4,24 proc., przez co minimalna emerytura będzie równa 1250,88 zł brutto.

Czy można uniknąć podatku od emerytury?

Każdy świadczeniobiorca jest zobowiązany do płacenia podatku od emerytury. Składki są gwarancją ubezpieczenia zdrowotnego, a także rozliczenia się z dochodów na takich samych zasadach jak jest to w przypadku rozliczenia za wynagrodzenia za pracę.

Czytaj też >>>  Jak przejść na emeryturę - krok po kroku. NASZ PORADNIK <<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *