Praca Na Emeryturze Logo

Jak otrzymać emeryturę honorową?

Michał Zagozdon
6 kwietnia 2021

Jak otrzymać emeryturę honorową? W Polsce jest ponad 2 tysiące osób, które mają powyżej 100 lat. Dla każdej z takich osób przewidziana jest honorowa emerytura w wysokości 4,5 zł brutto (3732,29 zł netto), która jest wypłacana z urzędu.

Z racji ukończenia 100 lat kwota świadczenia honorowego może być różna. Wpływ na to ma tzw. kwota bazowa, która obwiązuje w dniu setnych urodzin. Jest to 100% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne.

Aby otrzymać honorową emeryturę, należy mieć ukończone 100 lat. Nie potrzeba składać żadnych wniosków, ponieważ jest ono przyznawane automatycznie. Świadczenie to wypłacane jest niezależnie od emerytury oraz dodatków, które przysługują z innych tytułów. Ci, którzy nie pobierają ani emerytury, ani renty z racji, że nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia także mogą liczyć na tę emeryturę od ZUS.

>>>Jakie obowiązują dodatki do rent w 2021 roku? Ile dostanę<<<

W przypadku takich osób konieczne jednak jest złożenie wniosku, ponieważ nie znajdują się w systemie ZUS. Należy pamiętać by do wniosku dołączyć dokument, który potwierdza datę urodzenia np. akt urodzenia.

Specjalne świadczenia dla osób, które przeżyły ponad sto lat pierwszy raz wypłacono w latach 70. XX wieku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy. Dodatkowe środki otrzymało wtedy zaledwie 500 osób.

Wypłata emerytur honorowych w Polsce jest uregulowana w ustawie (z 2006 roku), na podstawie której za wypłatę odpowiadają ZUS, KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Czytaj także

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *