Praca Na Emeryturze Logo

Jak samodzielnie obliczyć swoją przyszłą emeryturę?

Redaktor
6 lipca 2019

Jak samodzielnie obliczyć swoją przyszłą emeryturę? Jakie lata wybrać do emerytury? Po tym jak 1 października 2017 r. weszły w życie przepisy obniżające powszechny wiek emerytalny prawo do nowej emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Długość okresu pozostawania w ubezpieczeniu nie ma znaczenia przy ustalaniu prawa do tej emerytury. Konieczne jest jednak udowodnienie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia.

Od czego zależy wysokość naszej potencjalnej emerytury?

Wysokość emerytury zależna jest m.in. od kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne opłaconych za okresy po 31 grudnia 1998 r. Im dużej pracujemy tym więcej mamy opłacanych składek emerytalnych, a to sprawia, że wzrasta kwota składek zapisanych na naszym indywidualnym koncie. Dodatkowo kwota kapitału początkowego i składek zapisanych na indywidualnym koncie rośnie wskutek kolejnych waloryzacji.

Kto zdecyduje się przejść na emeryturę w późniejszym wieku, do obliczenia podstawy wymiaru emerytury ma wyższy kapitał początkowy oraz wyższą kwotę składek. Z każdym kolejnym miesiącem, średnie dalsze trwanie życia przez które ZUS podzieli podstawę obliczenia emerytury.

>>>Praca na emeryturze? Kto może dorabiać bez ograniczeń? LIMITY<<<

Do obliczenia emerytury brane pod uwagę są:

  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na naszym indywidualnym koncie,
  • zwaloryzowany kapitał początkowy,
  • jeśli jesteśmy członkiem OFE - środki, które są zapisane na naszym subkoncie w ZUS (w tym również te przeniesione z otwartego funduszu emerytalnego), z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Jakie średnie dalsze trwanie życia ZUS uwzględnia do obliczenia emerytury

Tablice trwania życia pokazują średnie dalsze trwanie życia wspólne dla kobiet i mężczyzn. Są one wyrażone w miesiącach dla wieku ubezpieczonego. Ogłasza je co roku prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Tablice te stanowią podstawę do obliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Jeśli złożymy wniosek o emeryturę przed 1 kwietnia, a wiek emerytalny osiągniemy po 31 marca, do ustalenia średniego dalszego trwania życia ZUS weźmie tablice obowiązujące od 1 kwietnia.

Uwaga! Średnie dalsze trwania życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala według tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym złożymy wniosek o emeryturę. Jeżeli jest to dla nas korzystniejsze, ZUS ustali je na podstawie tablic trwania życia z dnia, w którym osiągnęliśmy wiek emerytalny zamiast tablic z dnia, w którym składamy wniosek.

Jak ZUS ustala podstawę obliczenia emerytury?

Staż ubezpieczeniowy uzyskaliśmy przed 1 stycznia 1999 roku i nie byliśmy objęci ubezpieczeniem emerytalnym po 31 grudnia 1998 roku, to do ustalenia podstawy obliczenia emerytury ZUS przyjmie tylko nasz kapitał początkowy. Wcześniej go też zwaloryzuje. Jeśli byliśmy objęci ubezpieczeniami pierwszy raz po 31 grudnia 1998 r., do ustalenia podstawy obliczenia emerytury ZUS zsumuje:

składki na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na naszym indywidualnym koncie, i jeśli jesteśmy członkiem OFE - środki, które są zapisane na naszym subkoncie (po ich zwaloryzowaniu).

Gdy ubiegamy się o wcześniejszą emeryturę, emeryturę obliczaną w tzw. mieszanej wysokości lub emeryturę i spełniamy warunki do przyznania okresowej emerytury kapitałowej, wówczas do ustalenia wysokości naszej emerytury nie uwzględnia się środków, które są zapisane na naszym subkoncie. Wysokość tzw. nowej emerytury oblicza się przez podzielenie zgromadzonej na koncie ubezpieczonego kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne (z uwzględnieniem ich waloryzacji) przez średnie dalsze trwanie życia.

Suma zwaloryzowanych składek emerytalnych?

Każdy ubezpieczony ma swoje indywidualne konto, na którym zapisywane są składki. Składka emerytalna to 19,52 proc. wynagrodzenia, jeżeli pracujemy na umowę o pracę. Składki są waloryzowane, by nie straciły na swojej wartości. Nowa emerytura zależy od sumy składek, jaką odprowadzamy lub odprowadza za nas pracodawca.

Jak przejść na emeryturę – krok po kroku. NASZ PORADNIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *