Praca Na Emeryturze Logo

Jak wyglądają składki ZUS dla pobierającego rentę rodzinną?

Redaktor
21 marca 2021

Pracodawca powinien opłacać i rozliczać składki Zakładu Ubezpieczeni Społecznych od wynagrodzenia wypłacanego nauczycielce pobierającej po mężu rentę rodzinną.

ZUS a zatrudnienie

Świadczeniobiorcy mają niezwłoczny obowiązek zawiadomić organ emerytalny o rozpoczęciu działalności gospodarczej, która jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Zmniejszenie wartości świadczenia emerytalnego lub renty jest przychód wynikający z tytułu działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (głównie ze stosunku pracy).

Celem zmniejszenia lub zawieszenia renty rodzinnej z systemu służb mundurowych z racji uzyskiwanego dodatkowego przychodu stosuje się przepisy art. 103-105 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Renta rodzinna bez wymiaru

Przychód przekraczający odpowiednio 70 proc. lub 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wpływa na zmniejszenie lub zawieszenie wysokości lub zawieszenie wypłaty rodzinnej. Na zawieszenie lub zmniejszenie renty rodzinnej w szczególności nie ma znaczenia osiąganie dodatkowego przychodu przez osobę, która posiada prawo do świadczenia i ukończyła wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), a rodzinną rentę uzyskuje jako świadczenie wskazane lub korzystniejsze.

Fakt ustalenia prawa do emerytury lub renty nie ma wpływu na obowiązek ubezpieczeń społecznych pracowników.

Czytaj też Jak w prosty sposób zyskać nawet 300 zł wyższą emeryturę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *