Praca Na Emeryturze Logo

Jak zostanie rozwiązany problem tzw. emerytur czerwcowych?

Michał Zagozdon
10 lipca 2021

Rozwiązaniem problemu w sprawie emerytur czerwcowych i skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia – to główne założenia, które znalazły się w nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która została uchwalona przez Sejm.

Wspomniana nowelizacja rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych poprzez ustalenie emerytury w taki sposób, jak w maju, jeśli jest to z korzyścią dla ubezpieczonego. Dotychczas przez brak waloryzacji kwartalnej świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe.

>>> Czy dorabiając można stracić emeryturę? Kogo i jakie obowiązują limity? <<<

Regulacja przewiduje także możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność tak powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było przymusu opłacenia składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tychże okresów. Możliwość ubiegania się o rentę, jest ściśle związana z koniecznością opłacenia składek, 18 miesięcy od ustania tego okresu.

Wprowadzone zmiany przewidują też nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Do niego będą zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeśli ta przerwa jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.

Czytaj także

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *