Praca Na Emeryturze Logo

Jaka emerytura częściowa? Nadal można ją otrzymać?

Redaktor
18 listopada 2018

Przepisy wprowadzające emeryturę częściową weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Udowodnienie długiego stażu ubezpieczeniowego (kobiety 35 lat, mężczyźni 40 lat) uprawniało do przejścia na emeryturę częściową przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Emerytura częściowa nie oznaczała rezygnacji z pracy, a pozwala na pobieranie świadczenia emerytalnego w pełnej wysokości. Możliwość nabycia prawa do tego świadczenia przewidziana została dla kobiet i mężczyzn legitymujących się odpowiednio długim okresem składkowym i nieskładkowym, po osiągnięciu przez te osoby stosownego wieku (62 i 65 lat), ale przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego - wydłużonego docelowo do 67 lat dla obu płci.
Od 1 października 2017 r. po obniżeniu wieku emerytalnego, ustawodawca uchylił przepisy dotyczące emerytury częściowej.

Zmiany od października 2017 r. CZYTAJ NASZ PORADNIK https://pracanaemeryturze.pl/jak-przejsc-na-emeryture-krok-po-kroku/

Ze względu na nowy wiek emerytalny, wynoszący obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, instytucja emerytury częściowej, przysługującej po osiągnięciu wieku wynoszącego co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz zróżnicowanego stażu emerytalnego, stała się zbędna.

Osoby, które 1 października 2017 r. miały ustalone decyzją ZUS prawo do emerytury częściowej, zachowały to prawo na dotychczasowych zasadach do czasu zamiany emerytury częściowej na emeryturę powszechną. Co więcej, dzieje się tak na wniosek ubezpieczonego oraz - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem - po ustaniu stosunku pracy.

Nie ma żadnego ograniczenia czasowego w wypłacie przyznanej emerytury częściowej. Może ona być kontynuowana także po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego do czasu wystąpienia przez zainteresowanego z wnioskiem o przyznanie emerytury powszechnej oraz rozwiązaniu stosunku pracy - w przypadku pracownika. ZUS nie zamieni emerytury częściowej na powszechną z urzędu.
Wypłacana przez emerytura częściowa będzie waloryzowana na zasadach wskazanych w ustawie emerytalnej, a więc corocznie od 1 marca.

Jednorazowa podwyżka rent i emerytur? KIEDY PODWYŻKA? NA JAKĄ MOŻNA LICZYĆ?

Likwidacja emerytury częściowej nie oznacza, iż po 1 października 2017 r. nie można już otrzymać takiego świadczenia. Jak wynika ze stanowiska ZUS, możliwość przyznania emerytury częściowej począwszy od 1 października 2017 r. istnieje w stosunku do ubezpieczonych, którzy najpóźniej w dniu 30 września 2017 r. spełnili warunki wymagane do nabycia takiego prawa.

Jaka emerytura dla matek z 4 dzieci? KRYTERIA? ZASADY?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *