Praca Na Emeryturze Logo

Jaka emerytura dla matek z 4 dzieci? KRYTERIA? ZASADY?

Redaktor
3 listopada 2018

Emerytura dla matek z 4 dzieci będzie obowiązywać już od 2019 r.! Taka emerytura wynosiłaby tyle co najniższa emerytura (obecnie ok. 880 zł netto).

Rząd w uchwalonym 25 września projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. potwierdził finansowanie programu. Matczyne emerytury będą kosztować budżet kilkaset milionów złotych.

Emerytura dla matek - kryteria, zasady

Komu będzie przysługiwać emerytura dla matek. Od jakiego roku życia? Czy ze świadczenia będą mogli skorzystać również ojcowie? Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski w trakcie jego pobierania. Nie będzie go natomiast mogła pobierać:

  • osoba, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
  • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci;
  • gdy po przyznaniu świadczenia osoba która je pobiera jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

Emerytura dla matek i ojców z co najmniej 4 dzieci

Świadczenie ma być przyznane: matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci; ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę.

Czytaj też o Jednorazowa podwyżka rent i emerytur 2019. Kiedy podwyżka? Na jaką podwyżkę można liczyć?

Emerytura o jakiej teraz mowa ma być przyznawana od 60 roku w przypadku kobiet oraz od 65 roku w przypadku mężczyzn. By pobierać świadczenie, trzeba będzie jednak złożyć wniosek w ZUS lub KRUS.

Matczyne emerytury. Dla matek, które urodziły 4 lub więcej dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *