Praca Na Emeryturze Logo

Jaka jest Strategia Demograficzna na 2040? Jak podnieść dzietność Polaków

Redaktor
5 sierpnia 2021

Strategia Demograficzna 2040 to projekt rządowy, który ma na celu wspomóc wzrost poziomu dzietności, który ma doprowadzić do poziomu, który zagwarantuje zastępowalność pokoleń. Jaka jest Strategia Demograficzna na 2040?

Głównym celem jest zlikwidowanie barier i ograniczeń w zakładaniu rodziny. Jednym z filarów projektu jest zwiększenie stabilności oraz elastyczności pracy. Rząd ma na celu wprowadzić szerokie zmiany dotyczące prawa pracy, a pierwsza część tego filaru dotyczy wspomnianej elastyczności pracy:

  • rozszerzenie ochrony dla obojga rodziców,
  • wprowadzenie ochrony dla matek do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
  • ochrona dla ojców w ciągu pierwszego roku życia, w małżeństwie ta ochrona miałaby obowiązywać od momentu zajścia w ciążę,
  • obowiązek pracodawcy informowania pracowników o przysługujących im prawach i uprawnieniach z tytułu zawarcia umowy o pracę,
  • gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat czterech poprzez pracę zdalną lub hybrydową i elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od rodzaju wykonywanej pracy oraz porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem,

    >>>Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?<<<

  • zagwarantować zmniejszenie wymiaru godzin pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat czterech przy jednoczesnym niedyskryminowaniu pracowników korzystających z takiej „ulgi” w możliwości korzystania pracowniczych przywilejów,
  • gwarancja możliwości korzystania z wszystkich form mających uelastycznić wykonywanie zadań w zależności od rodzaju pracy i porozumienia się z pracodawcą,
  • ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami do lat 40. do maksymalnie 2 umów na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy.

Wszystkie powyższe zmiany mają poprawić wskaźnik dzietności w Polsce, który od 1998 roku oscyluje poniżej 1,5 – w 2019 roku było to jedynie 1,42. Zastępowalność pokoleń jest gwarantowana kiedy wskaźnik podaje 2,1, czyli kiedy na sto kobiet przypada 210 urodzeń.

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *