Praca Na Emeryturze Logo

Jaki będzie wskaźnik waloryzacji w 2022 roku?

Redaktor
6 sierpnia 2021

Jaki będzie wskaźnik waloryzacji w 2022 roku? Jak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. zostanie zwiększony na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r.

Corocznie emerytury i renty podlegają waloryzacji od 1 marca. Polega to na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen usług konsumpcyjnych i towarów w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

>>>Ile można dorobić do emerytury i renty? LIMITY 2021. Sprawdź<<<

Pod koniec maja taką propozycję Rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego (RDS). Rada jednak nie wypracowała zgodnego stanowiska w tej sprawie. W sytuacji nieuzgodnienia stanowiska RDS we wspomnianej sprawie, Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość tego zwiększenia. Takie rozporządzenie musi uwzględniać informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent jest znany po podaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego realnych wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku.

Aktualnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1250,88 zł brutto. Z tytułu częściowej niezdolności do pracy renta wynosi 938,16 zł brutto.

Czytaj też:

>>>Jaka będzie Twoja emerytura bez podatku?<<<

>>>Kiedy nie przechodzić na emeryturę?<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *