Praca Na Emeryturze Logo

Jakie emerytury dla zwierząt w służbach?

Michał Zagozdon
15 maja 2021

Emerytura dla zwierząt w służbach? Rząd chce zapewnić dożywotnie utrzymanie oraz opiekę weterynaryjną zwierzętom w służbach podlegających MSWiA, Służbę Więzienną i Siły Zbrojne RP. Zarówno psy jak i konie będą pozostawały na stanie danej jednostki, także w momencie, kiedy przejdą już na zasłużoną emeryturę.

Obecnie we wszystkich formacjach podlegających MSWiA służy ponad 2 tysiące psów i 60 koni. Zdecydowana większość w policji. Rocznie blisko 10% zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na emeryturę.

>>> Czy dorabiając można stracić emeryturę? Kogo i jakie obowiązują limity? <<<

Wszystkie zwierzęta po przejściu na emeryturę pozostaną na stanie danej formacji. Projekt zakłada określnie konkretnych obowiązków opiekunów zwierząt, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie prawidłowego utrzymania zwierząt. Uwzględnia to:

  • dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i zabiegom
    zapewnienie warunków utrzymania dostosowanego do potrzeb biologicznych
  • profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu;
  • pielęgnację i utrzymanie w czystości;
  • racjonalne żywienie i stały dostęp do czystej i świeżej wody.

Pierwszeństwo do opieki dla opiekuna

Jeśli wyrazi taką wolę, to pierwszeństwo w przejmowaniu opieki nad zwierzęciem miałby dotychczasowy opiekun. W sytuacji, kiedy żadna uprawniona osoba (tj. inny funkcjonariusz, pracownik cywilny formacji lub emerytowany funkcjonariusz, bądź funkcjonariusz rencista) nie wyraziłby woli przejęcia opieki nad zwierzęciem, opieka ta będzie wtedy sprawowana w ramach określonej jednostki bądź komórki organizacyjnej danej formacji. Opiekę taką będzie można także powierzyć organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Wyżywienie w naturze bądź ryczałt

Zapewnione ma być dostosowanie norm żywienia psa i konia do potrzeb jego organizmu, stanu zdrowia, wieku, funkcji fizjologicznych, warunków klimatycznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii.
Opiekun zwierzęcia, które było przysposobione do celów służbowych, będzie dostawał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo jego równoważnik w formie ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Taki ryczałt dostanie także opiekun zwierzęcia wycofanego ze służby w danej formacji.

Odpowiednie formacje będą nadzorowały sposób realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości, zwierzę będzie mogło zostać odebrane i przydzielone innej osobie. Wejście w życie nowych przepisów nastąpi po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *