Praca Na Emeryturze Logo

Jakie mogę dostać dodatkowe świadczenia z ZUS-u?

Redaktor
5 kwietnia 2021

Jakie mogę dostać dodatkowe świadczenia z ZUS-u? Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poza dodatkami do rent, możliwe jest również uzyskanie świadczeń pieniężnych takich jak:

 • ryczałt energetyczny,
 • ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla,
 • ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych,
 • ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych,
 • świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych.

Renta szkoleniowa

Osoba ubezpieczona, której zdrowie nie pozwala na podjęcie pracy zarobkowej, ma możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Komisja lekarska na czele z lekarzem orzecznikiem ZUS ustalają, czy takiej osobie przysługuje renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (100% podstawy wymiaru renty), czy renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (75% podstawy wymiaru renty),  czy renta szkoleniowa (75% podstawy wymiaru renty). Świadczeniobiorca, który jest niezdolny do pracy w dotychczasowym zawodzie może otrzymać rentę szkoleniową, z racji przekwalifikowania zawodowego.

>>> Czy dorabiając można stracić emeryturę? Kogo i jakie obowiązują limity? <<<

Warunki przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy

By otrzymać rentę z tytułu niezdolności do podjęcia pracy, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 • odpowiednio długi (dla danego wieku) okres składkowy i nieskładkowy,
 • decyzja lekarza orzecznika ZUS potwierdzająca niezdolność do pracy,
 • niezdolność do pracy nabyta w trakcie okresu składkowego lub nieskładkowego albo w odstępie czasu nie większym niż 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Gdy niezdolność do pracy osoby ubezpieczonej jest wynikiem wypadku w drodze do pracy lub w jej trakcie, pracownikowi temu przysługuje renta z ZUS-u, nawet jeśli nie przedstawi on okresów składkowych i nieskładkowych.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Rentę rodzinną po zmarłej osobie będącej przed śmiercią całkowicie niezdolną do pracy lub pobierającą świadczenie emerytalne uprawnieni są następujący członkowie rodziny:

 • dzieci własne,
 • małżonek,
 • rodzice,
 • rodzeństwo,
 • wnuki,
 • dzieci współmałżonka,
 • dzieci przysposobione,
 • inne dzieci wychowywane i utrzymywane.

W 2021 roku najniższa renta rodzinna wynosi 1250,88 złotych brutto.

Czytaj także

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *