Praca Na Emeryturze Logo

Jakie są aktualne limity dorabiania na emeryturze?

Redaktor
30 czerwca 2018

Kiedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić naszą emeryturę? Od 1 czerwca 2018 r. zmieniła się kwota, do której emeryci lub renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia.

Te limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które podaje prezes GUS na poprzedni kwartał w danym roku kalendarzowym. W efekcie w ciągu roku kalendarzowego kwoty dopuszczalnego przychodu zmieniają się zawsze:

  • od 1 marca,
  • 1 czerwca,
  • 1 września,
  • 1 grudnia.

Zmniejszenie emerytury lub renty następuje zawsze w wypadku przekroczenia przez nas o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zawieszeniu ulega świadczenie, jeśli zarobimy powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ile może dorobić emeryt/rencista?

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. wynosi 3236,00 zł (od 1 marca do 31 maja było to 3161,70 zł miesięcznie);
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. wynosi 6009,70 zł (od 1 marca do 31 maja było to 5871,70 zł miesięcznie).

Miesięczny limit przychodów nie dotyczy osób, które:

  • mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny,
  • mają prawo do emerytury częściowej,
  • mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
  • mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Te osoby mogą dorabiać bez żadnych konsekwencji i ograniczeń.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Bez ograniczeń mogą dorabiać także osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym, czyli na przykład na umowie zlecenia czy o dzieło.

Dorabianie do emerytury i renty 2018 - o czym trzeba pamiętać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *