Komu należy się renta wyrównawcza i na jak długo?

Rentę wyrównawczą otrzymuje osoba, która traci całkowicie lub częściowo zdolność [...]