Praca Na Emeryturze Logo

Kiedy traci się prawo do emerytury pomostowej?

Michał Zagozdon
4 maja 2021

Kiedy traci się prawo do emerytury pomostowej? Istnieją przypadki, w których tracimy prawo do emerytury pomostowej. Zgodnie z przepisami, prawo do tego świadczenia ustaje z dniem:

- śmierci  uprawnionego;

- poprzedzającym  dzień nabycia prawa do świadczenia emerytalnego, który jest ustalony decyzją  organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, wskazanego w odrębnych przepisach;

- osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 60 lat – jeśli chodzi o kobiety, 65 lat –  w przypadku mężczyzn, w sytuacji jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach.

>>>Jakie obowiązują dodatki do rent w 2021 roku? Ile dostanę<<<

Jakie dokumenty trzeba złożyć by otrzymać emeryturę pomostową?

Po spełnieniu odpowiednich warunków należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych specjalny wniosek o emeryturę pomostową. Taki dokument można pobrać ze strony www.zus.pl, lub należy się zalogować do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by móc złożyć taki wniosek elektronicznie. Także w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS, można otrzymać taki wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

  • - zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach/ szczególnym charakterze
  • - dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  • - dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej
  • - informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
  • - dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.

Czytaj także

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *