Praca Na Emeryturze Logo

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Michał Zagozdon
3 maja 2021

Emerytura pomostowa jest to świadczenie finansowe, obejmujące niektórych pracowników, którzy pracują na szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, spełniających przy tym specjalne, dodatkowe wymagania. Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Kiedy uprawnione osoby otrzymają uprawnienie do świadczenia emerytalnego, po  osiągnięciu odpowiedniego wieku, emerytura pomostowa wygasa. Podobnie dzieje się w przypadku śmierci uprawnionej osoby do świadczenia.

>>>Jakie obowiązują dodatki do rent w 2021 roku? Ile dostanę<<<

Czym jest praca w szczególnych warunkach?

Praca w szczególnych warunkach, to taka, która jest związana z czynnikami ryzyka, która wraz z wiekiem może mieć negatywny wpływ na zdrowie, pomimo zastosowania medycznych, organizacyjnych i technicznych środków zapobiegawczych. Praca taka wymaga dużego wysiłku fizycznego i psychicznego, a także dużej odpowiedzialności, której możliwość wykonywania w sposób niezagrażający publicznemu bezpieczeństwu (w tym życiu lub zdrowiu innych osób) zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Jakie są warunki, aby otrzymać emeryturę pomostową?

Prawo do emerytury pomostowej jest dla osób spełniających poniższe warunki:

  • - urodziła się po 31 grudnia 1948 roku;
  • - posiada okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
  • - osiągnęła wiek wynoszący minimum 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
  • - nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy;
  • - ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach, które zostały określone w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2021 r. poz. 291), wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  • - przed 1 stycznia 1999 r. wykonywała prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, na podstawie art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
  • - po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Czytaj także

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

>>>Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *