Praca Na Emeryturze Logo

KRUS. Jak wzrosną emerytury i renty rolnicze w 2021 roku

Michał Zagozdon
8 maja 2021

KRUS. Jak wzrosną emerytury i renty rolnicze w 2021 roku. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała, że w związku z coroczną waloryzacją zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do dnia 28 lutego 2021 roku. Oznacza to wzrost emerytur i rent rolniczych od marca 2021 roku.

Waloryzacja polegała na przemnożeniu kwoty podstawowej emerytury wynoszącej 1031,63 złotych przez wskaźnik wymiaru, który jest ustalany indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 50 złotych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia, że jeśli po waloryzacji emerytura wynosiłaby mniej niż 1250,88 złotych, to takie świadczenie z urzędu zostanie wyrównane do właśnie takiej kwoty.

>>> Jak obliczyć emeryturę dla pracującego na dwóch etatach?<<<

W kwietniu 2021 zostaną wysłane decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2021 roku (tzw. waloryzacyjne) wraz z decyzjami o przyznaniu dodatkowego, rocznego świadczenia pieniężnego.

Jaka liczba rolników otrzyma wyższe świadczenia?

Łącznie ponad 1 milionów rolników otrzyma wyższe emerytury i renty, w tym:
- 10108 emerytur i rent wypłacanych osobom, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzeń unijnych i umów międzynarodowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- 63133 emerytur i rent wypłacanych w zbiegu ze świadczeniem przyznanym przez inny organ rentowy (ok. 6% wypłacanych świadczeń);
- 1024786 emerytur i rent rolniczych zostało podwyższonych o 50 zł (ok. 98%), z czego ponad 314 tys. świadczeń wyrównano do kwoty 1.250,88 zł (ok. 30%).

Od marca 2021 r. Kasa podwyższyła 1139 świadczeń rodzicielskich uzupełniających do kwoty 1.250,88 złotych.

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *