Praca Na Emeryturze Logo

Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych

Michał Zagozdon
9 maja 2021

Pozbawić najbliższych prawa do dziedziczenia oszczędności i później dodatkowo zapłacić podatek czy stracić 15% swoich oszczędności z dnia na dzień? Posiadacze kont Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) staną przed trudnym wyborem. Nowa ustawa, która wejdzie w życie od 1 czerwca i przypieczętuje los otwartych funduszy. Ponad 15 mln Polaków musi podjąć decyzję.

Opcja bierna

Jest to przeniesienie zgromadzonych na koncie OFE oszczędności na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) plus, prowadzone przez przekształcone fundusze OFE. Obecnie zasobność przeciętnego konta OFE wynosi 9,689 zł, także wybierając IKE plus, będzie trzeba oddać państwu w dwóch ratach – średnio 1453 zł.

Opcja czynna

Nasze oszczędności z OFE zostaną w całości zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki zasilą nasz fundusz emerytalny, a w przyszłości powiększą comiesięczną wypłatę świadczenia aż do końca naszego życia.

Co wybrać – IKE czy ZUS?

Wybierając IKE, nasze pieniądze przez pierwsze trzy lata w znacznej większości będą inwestowane w akcje na warszawskiej giełdzie. Można będzie dużo zyskać, ale także stracić. Na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego nasze oszczędności (powiększone lub pomniejszone) znajdą się na specjalnym subfunduszu przedemerytalnym, który z racji założenia ma być bezpieczniejszym wariantem, ponieważ akcje będą stanowiły maksymalnie 15%. Reszta zostanie zainwestowana w obligacje. Środki ulokowane w IKE będą prywatne, a zatem podlegające dziedziczeniu, co oznacza, że nie przepadną w przypadku naszej śmierci.

>>> Jak obliczyć emeryturę dla pracującego na dwóch etatach?<<<

Decydują się na opcję czynną, czyli ZUS, plusem będzie na pewno waloryzacja kapitału emerytalnego, która w ostatnich latach była bardzo korzystna (około 8-9% rocznie na koncie podstawowym). Wszystko zależy od kondycji gospodarki. Kolejna niepewność dotyczy podatku, który zapłaci się od kapitału emerytalnego w przyszłości (na tę chwilę wynosi on 17 lub 32% przy każdej wypłacie świadczenia).

Wybierając IKE bądź ZUS, nasze pieniądze będą niedostępne przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Wybór ten jest obarczony dużym ryzykiem politycznym, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie decyzje podjęte zostaną przez przyszłe rządy.

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *