Praca Na Emeryturze Logo

Nowe emerytury z ZUS będą wyższe bo żyjemy coraz krócej

Redaktor
30 kwietnia 2019
Od kwietnia zmieniły się tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Statystycznie żyjemy krócej, więc nowe emerytury będą wyższe - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tablice dalszego trwania życia ogłasza corocznie prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane te pomagają oszacować jak długo będziemy żyć na emeryturze. Wysokość emerytury obliczona jest według zreformowanych zasad i jest to wynik podzielenia sumy zwaloryzowanych składek, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie przez średnie dalsze trwanie życia obowiązujące w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę.
>>>Im krótsze dalsze trwanie życia, tym wyższa emerytura<<<
Według nowych obliczeń:
  • kobieta w wieku emerytalnym tj. po ukończeniu 60 lat statystycznie będzie żyć jeszcze 260,7 miesiąca (prawie 22 lata)
  • mężczyzna przechodząc na emeryturę w wieku 65 lat ma przed sobą statystycznie 217,1 miesięcy życia (ok. 18 lat).

Obecne tablice obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. Zdarzają się sytuacje, w których można wybrać korzystniejsze tablice dalszego trwania życia. Dzieje się, gdy osoba przeszła na emeryturę w wieku późniejszym niż powszechny wiek emerytalny. Do ustalenia wysokości emerytury mogą być wówczas zastosowane tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym dana osoba ubiegająca się o świadczenie osiągnęła wiek emerytalny, albo te z momentu przejścia na emeryturę. Wszystko zależy od tego, które statystyki są dla niej korzystniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *