Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach. Pracowałeś za granicą? Należy ci się międzynarodowa emerytura. Po ilu latach pracy można przejść na emeryturę w różnych krajach Europy?

Austria

W Austrii wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. W latach 2024 – 2033 austriacki rząd planuje stopniowo niwelować te różnice, aby ostatecznie zrównać wiek emerytalny dla obu płci.
Osoba w wieku emerytalnym może przejść na emeryturę po 15 lub 25 latach pracy. W tym celu należy udokumentować:

  • 180 miesięcy składkowych (15 lat) obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia lub
  • 300 miesięcy ubezpieczenia (25 lat), w które wliczają się okresy pobierania zasiłku, np. dla bezrobotnych lub
  • 180 miesięcy ubezpieczenia (15 lat) w ciągu ostatnich 360 miesięcy kalendarzowych (30 lat).