Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach. Pracowałeś za granicą? Należy ci się międzynarodowa emerytura. Po ilu latach pracy można przejść na emeryturę w różnych krajach Europy?

Belgia

Wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn wynosi 65 lat, ale pełną emeryturę można otrzymać dopiero po przepracowaniu 45 lat. Belgijski rząd podnosi wiek emerytalny do 66 lat w 2025 r. oraz 67 lat w 2030 roku.

W Belgii istnieje kilka systemów emerytalnych. Inne systemy obejmują pracowników, a inne osoby samozatrudnione, pracowników sektora publicznego oraz osoby, które były zatrudnione w belgijskich koloniach lub w państwie spoza UE. Jedna osoba może być objęta kilkoma systemami emerytalnymi.

Inne emerytury przysługują osobom samotnym, a inne małżonkom, wdowom i wdowcom, osobom rozwiedzionym lub żyjącym w separacji.

Belgowie, którzy ukończyli 60. rok życia, mają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę po co najmniej 35 latach pracy.

Dla Polaków ważne jest to, że tylko długoterminowe zatrudnienie w Belgii powoduje przyznanie praw emerytalnych.