Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach. Pracowałeś za granicą? Należy ci się międzynarodowa emerytura. Po ilu latach pracy można przejść na emeryturę w różnych krajach Europy?

Holandia

W Holandii obowiązuje jednakowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. W 2018 r. wiek emerytalny wynosił 66 lat, ale zostanie on wydłużony do 67 lat w 2021 roku. Do emerytury państwowej uprawnione są osoby, które między 15. a 65. rokiem życia mieszkały w Holandii.

Za każdy rok ubezpieczenia w Holandii przysługuje 2 procent świadczenia emerytalnego. Przykładowo, po 5 latach pracy i opłacania składek w Holandii pracownikowi przysługuje prawo do 10% emerytury.

Jeżeli nie ma ciągłości ubezpiezpieczenia, pracownik nie zdobywa prawa do pełnej emerytury państwowej. Brakujące do emerytury lata można jednak dokupić – wymagana opłata jest ustalana indywidualnie.

Emerytury są zróżnicowane w zależności od tego, z kim się mieszka. O świadczenie można wnioskować jako:

  • osoba samotna
  • osoba samotna z dzieckiem do 18. roku życia
  • osoba mieszkająca z partnerem fiskalnym (dowolną osobą, z którą
    prowadzi się wspólnie gospodarstwo domowe)