Praca za granicą a emerytura. Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach. Pracowałeś za granicą? Należy ci się międzynarodowa emerytura. Po ilu latach pracy można przejść na emeryturę w różnych krajach Europy?

Włochy

Wiek emerytalny we Włoszech jest wartością zmienną i stopniowo rośnie wraz z oczekiwaną długością życia. W 2018 r. wynosił co najmniej 66 lat i 7 miesięcy. Rząd oczekuje, że zwiększy się on do 70 lat. We Włoszech obowiązują dwa rodzaje emerytur: zwykła i wcześniejsza. Dodatkowo pracownicy o najniższych dochodach mogą ubiegać się o emeryturę socjalną – przysługuje ona jedynie osobom, które są zameldowane we Włoszech.

Prawo do zwykłej lub socjalnej emerytury nabywa się po osiągnięciu wieku emerytalnego i przepracowaniu minimum 20 lat.

O emeryturę socjalną mogą ubiegać się osoby, które mieszkają we Włoszech i są tam zameldowane od co najmniej 10 lat oraz posiadają we Włoszech meldunek w chwili składania wniosku o świadczenie emerytalne.

Emeryt, który pobiera emeryturę socjalną, nie może wyjechać z kraju na dłużej niż miesiąc.