Praca Na Emeryturze Logo

Praca górniczych ratowników przy chorych na COVID-19 wliczana do górniczej emerytury

Michał Zagozdon
11 maja 2021

Czy praca górniczych ratowników przy chorych na COVID-19 będzie wliczana do górniczej emerytury? Jak zakłada projekt nowelizacji tzw. ustawy antycovidowej dni przepracowane przez oddelegowanych ratowników górniczych i sanitariuszy w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19, przy ustalaniu praw do górniczej emerytury mają być traktowane w taki samo sposób jak dniówki przepracowane na dole kopalni.

Od kwietnia 2020 roku skierowani z kopalń ratownicy górniczy i sanitariusze wspierają śląskie placówki, gdzie leczeni są pacjenci COVID-19 – m.in. w szpitalach tymczasowych i w szpitalach na terenie funkcjonowania kopalń.

>>> Jak obliczyć emeryturę dla pracującego na dwóch etatach?<<<

Według obowiązujących ych przepisów, chcąc uzyskać prawo do górniczej emerytury, która przysługuje po 25 latach pracy pod ziemią, ratownicy musieliby odrobić na dole przepracowane w szpitalach dniówki. Środowisko górnicze zabiegało o stosowne zmiany w prawie, które służyłyby wliczeniu pracy w szpitalach do emerytury.

Postulowane przez górników zapisy zostały uwzględnione w projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

>>> Co robić na emeryturze i jak się do niej przygotować? Poradnik<<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *