Praca Na Emeryturze Logo

Praca na emeryturze - jakie płacimy składki do ZUS

Redaktor
30 czerwca 2018

O tym, jakie składki do ZUS musi odprowadzać pracujący emeryt, decyduje forma jego zatrudnienia. Inne składki obowiązują nas gdy mamy umowę o pracę, a inne przy umowie zlecenie czy o dzieło.

Emeryt jako pracownik objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym, rentowymi, chorobowym i wypadkowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. W zależności od wieku emeryta pracodawca opłaca składkę na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składek na wspomniane fundusze pracodawca nie musi opłacać, gdy kobieta skończyła 55 lat, a mężczyzna skończył 60 lat. Składki na Fundusz Pracy pracodawca nie opłacać w sytuacji, kiedy miesięczny nas przychód jako emeryta jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak pracodawca oblicza składki

Pracodawca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oblicza od uzyskanego przychodu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę.

Czytaj też https://pracanaemeryturze.pl/jak-przejsc-na-emeryture-krok-po-kroku/

Kwota od której pracodawca oblicza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza się następująco 4 443 zł x 30 = 133 290 zł jest to kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2018 r. Od nadwyżki ponad kwotę 133 290 zł nie opłaca się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ograniczenie nie ma zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracodawca oblicza od przychodu, pomniejszając od niego kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego.

Jeśli emeryt pracuje dodatkowo dla swojego pracodawcy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, to składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawca obliczy zarówno od przychodu osiąganego z umowy o pracę, jak i od przychodu osiąganego z tej umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Jaka jest wysokość poszczególnych składek do ZUS:

  • na ubezpieczenie emerytalne 19,52 proc. kwoty, od której pracodawca oblicza składkę (składkę finansuje w równych częściach pracownik i pracodawca - po 9,76 proc.),
  • na ubezpieczenia rentowe 8 proc. (1,5 proc. płaci pracownik, a 6,5 proc. pracodawca),
  • na ubezpieczenie chorobowe 2,45 proc. (składkę finansuje w całości pracownik),
  • na ubezpieczenie wypadkowe wysokość składki jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka i wynosi od 0,40 proc. do 3,60 proc.(składkę finansuje w całości pracodawca),
  • na ubezpieczenie zdrowotne 9 proc. (składkę finansuje w całości pracownik).

Czytaj też

Kiedy należy mi się odprawa emerytalna?

Jaka waloryzacja emerytury w 2019? TABELA. WYLICZENIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *